Tư vấn luật: Đính chính sổ đỏ trong trường hợp nào?

Như vậy, nếu người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, được ghi số giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi

Hỏi: Tôi sử dụng giấy chứng minh nhân dân (CMND) cũ khi khai báo thông tin làm . Về sau, tôi đổi giấy CMND và chỉ thay đổi về ngày cấp, không đổi số.

Sau đó, tôi xin đính chính thông tin về ngày cấp CMND trên sổ đỏ nhưng cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu phải xin xác nhận việc thay đổi ngày cấp CMND trên sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu của tôi chỉ ghi số CMND không ghi ngày cấp.

Vì thế, tôi đã ra cơ quan công an nơi làm CMND mới, xin xác nhận về việc thay đổi ngày cấp CMND. Thế nhưng, cơ quan công an cho biết chỉ xác nhận nếu có thay đổi về số CMND còn thay đổi về ngày cấp là đương nhiên. Vì vậy, trường hợp của tôi không được xác nhận. Xin hỏi, tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Chân thành cảm ơn!

Thu Hằng (Hà Nội)

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hướng dẫn ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với cá nhân trong nước có giấy tờ nhân thân là giấy CMND: Sẽ ghi là “ông” hoặc “bà”, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên, số giấy tờ nhân thân (nếu có) và địa chỉ thường trú. Trường hợp giấy tờ nhân thân là giấy CMND thì ghi “CMND số:…”.

Như vậy, nếu người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, được ghi số giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi về số CMND, chỉ thay đổi ngày cấp thì không phải làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận.

Căn cứ theo quy định trên thì quyền lợi của người sử dụng đất không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi ngày cấp giấy CMND mà không thay đổi số giấy CMND.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *