tin thị trường nhà đất

Thị trường đất nền và giấc mộng không thành

Trong khi đó, lượng căn hộ tung ra thị trường 2016-2017 lên tới 50.000 căn, mà căn hộ mới là chuẩn của nhà ở. Nó

Nhà chung cư, cốt yếu vẫn là dòng tiền chảy về

Định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho