thuê nhà có được chấm dứt hợp đồng

Liệu người thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 3, Điều 498 Bộ Luật Dân sự, nếu không có thỏa thuận khác, bên đơn phương chấm