thị trường đất nền

Thị trường đất nền và giấc mộng không thành

Trong khi đó, lượng căn hộ tung ra thị trường 2016-2017 lên tới 50.000 căn, mà căn hộ mới là chuẩn của nhà ở. Nó