sổ đỏ

Tư vấn luật: Đính chính sổ đỏ trong trường hợp nào?

Như vậy, nếu người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, được ghi số giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà

Liệu còn sổ đỏ của chủ cũ có được cấp sổ đỏ mới không?

Để có cơ sở xem xét và xử ý cụ thể đối với trường hợp của bác ông, ông cần liên hệ với Văn phòng