lỗ hổng pháp lý

Vấn đề cần tiếp tục vá lỗ hổng pháp lý bất động sản

Bên cạnh đó, quy định cấp giấy chứng nhận, bán nhà cho Việt kiều và người nước ngoài hiện vẫn còn vướng mắc, gây khó