khi nào được đính chính sổ đỏ

Tư vấn luật: Đính chính sổ đỏ trong trường hợp nào?

Như vậy, nếu người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, được ghi số giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà