đàm phán thành công nhờ kinh nghiệm

4 kinh nghiệm đàm phán khi thuê nhà bạn nên biết

Trong nhiều trường hợp, khi đề nghị ký hợp đồng dài hạn, người cho thuê sẽ đồng ý giảm giá so với mức bạn phải