bán nhà giá cao

Bán nhà giá cao cần đề phòng những gì?

Ông Quyện cũng đã gửi đơn tố cáo đến UBND quận Tân Bình và Sở Tài Nguyên môi trường rằng đã có sự giúp sức