bài học từ những vụ tranh chấp chung cư

Bài học xương máu từ những vụ tranh chấp chung cư

Thời gian gần đây xảy ra nhiều tranh chấp do chủ đầu tư giao nhà không đúng với diện tích ban đầu đã thỏa thuận,