Liệu người thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 3, Điều 498 Bộ Luật Dân sự, nếu không có thỏa thuận khác, bên đơn phương chấm dứt thực hiện

Hỏi: Tôi thuê một căn nhà để ở, thời hạn thuê 3 năm và có công chứng hợp đồng thuê nhà. Hiện tôi đã thuê nhà được 2 năm, nay muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Xin luật sư cho biết, trong hợp đồng thuê nhà không có điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà chỉ nêu chung chung “theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Nhà ở” thì tôi có quyền không? Trường hợp được phép, tôi phải làm gì để không bị phạt hợp đồng?

Chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Thùy Như (quận 1, Tp.HCM)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 428 Bộ Luật Dân sự 2015: “Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 3, Điều 498 Bộ Luật Dân sự, nếu không có thỏa thuận khác, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà phải báo cho bên kia biết trước 1 tháng. Mặt khác, Khoản 4 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014 cũng quy định rằng, ngoại trừ các trường hợp có thỏa thuận khác, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, với điều kiện phải báo trước cho Bên A (bên cho thuê nhà) biết trước ít nhất 30 ngày, bà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *