Liệu còn sổ đỏ của chủ cũ có được cấp sổ đỏ mới không?

Để có cơ sở xem xét và xử ý cụ thể đối với trường hợp của bác ông, ông cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội để được

Hỏi: Năm 2009, bác tôi có mua lại một căn hộ. Trước khi các bên giao kết hợp đồng, bác tôi giữ hộ căn hộ này. Không may bác tôi đã làm mất , vì thế các văn phòng công chứng không đồng ý công chứng hợp đồng mua bán.

Người bán và bác tôi đã ký hợp đồng mua bán viết tay, đồng thời cam kết miệng khi nào tìm được sổ đỏ hoặc xin cấp lại được sẽ thanh lý hợp đồng, ký hợp đồng mua bán mới tại văn phòng công chứng theo đúng quy định hiện hành. Thế nhưng, dù sau đó bác tôi đã tìm lại được sổ đỏ song hai bên đã không ký được hợp đồng công chứng vì lý do địa lý.

Nay bác tôi muốn chuyển căn nhà cho các con nhưng chỉ còn sổ đỏ, giấy mua bán viết tay đã thất lạc. Vậy bác tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận mới không?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành 15/5/2014.

Để có cơ sở xem xét và xử ý cụ thể đối với trường hợp của bác ông, ông cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội để được giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *