Có cần đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất hay không?

Pháp luật về đất đai hiện hành chưa quy định thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng

Hỏi: Thông tư 23/2014/TT-BTNMT chỉ hướng dẫn đăng ký trên giấy chứng nhận việc cho thuê đất đối với doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp. Vậy cá nhân, hộ gia đình có phải đăng ký không? Nếu phải đăng ký thì không phải chỉnh lý trên Giấy chứng nhận mà chỉnh lý trong Sổ địa chính?

Đồng thời, tôi cũng mong được giải đáp thắc mắc đối với trường hợp sau đây:

Thửa đất của ông A đã được đo vẽ tại bản đồ theo Chỉ thị số 299/TTg năm 1991. Khi đó, trong sổ mục kê là đất ở với diện tích 150m2 và ông A chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông A chuyển nhượng cho bà B xây dựng nhà ở từ năm 1994 đến nay. Đến năm 2016, bà B nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, việc xác định mục đích sử dụng đất của bà B là trước ngày 15/10/1993 hay sau ngày 15/10/1993?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Trường Giang (Bình Thuận)

Trả lời:

Pháp luật về đất đai hiện hành chưa quy định thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình cho thuê quyền sử dụng đất. Song, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ghi nhận trường hợp này để xem xét sửa đổi trong thời gian tới.

Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có quy định, nếu thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

Theo quy định trên, đối với trường hợp ông hỏi, thửa đất của ông A chuyển nhượng cho bà B đã được xác định vào mục đích đất ở theo sổ mục kê và bản đồ đo đạc năm 1991, do đó thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định vào mục đích đất ở là trước ngày 15/10/1993.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *